Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2018

mraumadzia
5747 76f0 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams viamyszkaminnie myszkaminnie
mraumadzia
3639 397b 500
Reposted fromPoranny Poranny viazmora zmora
9718 e711
mraumadzia
Jesteś moim największym "a jednak spróbuję". 
— S.
Reposted fromSenyia Senyia vianotperfectgirl notperfectgirl
mraumadzia
7607 ab86
Reposted from4777727772 4777727772 viablackcat blackcat
mraumadzia
- Dlaczego nie powiesz tego od razu ?
- Że co?
- Że chcesz do mnie znów kiedyś przyjść.
— Ingeborg Bachmann - ' Malina '
mraumadzia
Rozpieściłeś moje serce i co mam z nim począć teraz sama
— hyphaeoflove
mraumadzia
Nigdy nie wiesz, jak silny jesteś, dopóki bycie silnym nie stanie się jedynym wyjściem, jakie masz.
— Bob Dylan.
Reposted fromnutt nutt viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
mraumadzia
9147 8cf9
Reposted fromEtnigos Etnigos viagingerowaa gingerowaa
mraumadzia

r2--d2: Goreme, Cappadocia. October, 2015.

Reposted frommr-absentia mr-absentia viamatuss matuss
mraumadzia
8834 b8c5
Reposted fromEtnigos Etnigos viagingerowaa gingerowaa
mraumadzia
Zupełnie jakbyśmy poznali się tylko po to, żeby się ze sobą żegnać.
— Daniel Glattauer.
Reposted fromnutt nutt viatysiace-mysli tysiace-mysli
mraumadzia

Niektóre chwile zapomina się przez całe życie.

Reposted fromcarre carre viatysiace-mysli tysiace-mysli
7884 2aa5
mraumadzia
So go ahead and break my heart again
Leave me wonderin' why the hell I ever let you in
Are you the definition of insanity?
Or am I?
Oh, it must be nice
To love someone who lets you break them twice
— Finneas
Reposted bystellina43 stellina43

June 05 2018

mraumadzia
7712 251f 500
Reposted fromseaweed seaweed viajazzuj jazzuj
mraumadzia
mraumadzia
Przeraża mnie to, jak bardzo można się co do kogoś pomylić.
— salute.soup.
Reposted fromSalute Salute vianezavisan nezavisan
mraumadzia
Nigdy nie trać nadziei i nigdy nie trać przekonania, że Pan Bóg wyprowadzi Cię z tego, w czym jesteś. Że Pan Bóg może to naprawić. Że Pan Bóg może to odnowić i że Pan Bóg na nowo Cię ukształtuje. I choćby nie wiem co się działo nigdy nie daj sobie wmówić że już za późno, że jesteś za słaba, że jesteś zbyt bardzo pogrążona.
— o. Adam Szustak OP
Reposted fromkingavonschabert kingavonschabert vianoelya noelya
mraumadzia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl