Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2018

mraumadzia
Remember the words you told me  
"Love me till the day I die"  
Surrender my everything  
'Cause you made me believe you’re mine  
Yeah, you used to call me baby  
Now you're calling me by name...
— #youngblood
Reposted bychmielowa chmielowa

August 05 2018

mraumadzia
We all fall fall down;  
We live somehow;  
We learned what doesn't kill us makes us stronger
— LP
Reposted bySkydelan Skydelan

June 28 2018

mraumadzia
When you're happy, you enjoy the music. But when you're sad, you understand the lyrics.
— Frank Ocean
Reposted fromVictoire Victoire viaRudeGirl RudeGirl

June 12 2018

mraumadzia
Meeting you was like listening to a song for the first time and knowing it would be my favorite.
— Unknown
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba viaSkydelan Skydelan
mraumadzia
mraumadzia
Nie ma, nie było - okazuje się -
- nic ważniejszego od Ciebie.
— Marek Hłasko do Agnieszki Osieckiej, 7 grudnia 1958 r.
mraumadzia
I chciałem Cię dotykać. Bez opamiętania i bezwstydnie. 
Ze spuszczonymi ze smyczy i obroży zmysłami.
— J.L. Wiśniewski
mraumadzia
mraumadzia
mraumadzia
Myślę o sobie jako o dość smutnej osobie. (...) Bo na zewnątrz, w kontakcie z ludźmi, robię dużo hałasu, zamieszania, jestem dość intensywna i pogodna. Natomiast tak naprawdę mam raczej smutną, melancholijną naturę.
— A. Kulesza w Zwierciadle
mraumadzia
Wybacz dzisiaj komuś. Któregoś dnia ktoś może wybaczyć tobie.
— H. Jackson Brown, Jr.
mraumadzia
Meżczyźni nie reagują na słowa. Reagują na brak kontaktu.
— "Dlaczego mężczyźni kochają zołzy?"
8402 dd39
Reposted fromamatore amatore viamyfuckingreality myfuckingreality
mraumadzia
mraumadzia
mraumadzia
Prześpij ten problem. Jak się obudzisz i się okaże, że świat dalej istnieje, to znaczy, że nauczysz się z nim żyć.
— A. Staniszewska
mraumadzia
2568 bf6f 500
Reposted frompiehus piehus viadancingwithaghost dancingwithaghost
mraumadzia
9025 4641 500
Reposted from4777727772 4777727772 viadianazet dianazet
2094 6d57 500
Reposted fromdivi divi viapodprzykrywka podprzykrywka

June 11 2018

mraumadzia
Ludzie z urazami są nieprzewidywalni, bo wiedzą, że przetrwają.
— znalezione
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl