Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 16 2018

mraumadzia
5583 3394 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamiejmniej miejmniej

March 10 2018

mraumadzia
  I chciałem Cię dotykać. Bez opamiętania i bezwstydnie.
Ze spuszczonymi ze smyczy i obroży zmysłami.
— Janusz Leon Wiśniewski - Bikini
Reposted fromIriss Iriss viawszystkodupa wszystkodupa
mraumadzia
Znów chodziłaś po mojej głowie gdy spałem. 
— 02:03
Reposted fromegzystencja egzystencja vialadylena ladylena
mraumadzia
mraumadzia
mraumadzia
7247 f6dd 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viarabarbarowy rabarbarowy
mraumadzia
mraumadzia
mraumadzia
0118 dca6
Reposted from4777727772 4777727772 viawszystkodupa wszystkodupa
mraumadzia
Jest aż tak byle jak
Wczoraj świat był nasz
A teraz byle być, byle trwać
— Margaret

November 21 2017

mraumadzia
3204 e88d
Reposted fromkrzysk krzysk viaapatyczna apatyczna
mraumadzia
1410 7e8a
Reposted fromsarazation sarazation viaapatyczna apatyczna

April 18 2015

mraumadzia
Złap mnie za włosy
Złap mnie i ciągnij 
— A.R.

April 12 2015

mraumadzia
3352 1b35
mraumadzia
mraumadzia
W ciągu kwadransa umyłem się, ubrałem, powiedziałem "kurwa" osiemset razy i byłem osiem razy przerażony, że ciebie dziś nie zobaczę.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromrol rol viaothershe othershe
mraumadzia
5803 ec12 500
Świetlicki.

April 10 2015

mraumadzia

April 07 2015

mraumadzia
3965 15e5 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaPoranny Poranny
mraumadzia
0786 81c4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatooskaa tooskaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl